دسته 2

اجاره انبار سوله بیست فوت

سوله 20 فوت با عرض 2.5 و طول 6 متر یک انبار مستقر و ثابت با مساحت 15 متر مربع می‌باشد. برای اجاره سوله 20فوت با ما در تماس باشید. 291 255 55 – 021 / 0288 071 – 0912

اجاره انبار سوله سی فوت

رای اجاره سوله 30فوت با ما در تماس باشید. 291 255 55 – 021 / 0288 071 – 0912