دسته 1

اجاره انبار کانتینر چهل فوت (انبار 30متری)

کانتینر 40 فوت با عرض 2.5 و طول 12 متر یک انبار مستقر و ثابت با مساحت 30 متر مربع می‌باشد. برای اجاره کانتینر 40فوت با ما در تماس باشید. 291 255 55 – 021 / 0288 071 – 0912

اجاره انبار کانتینر ده فوت (انبار 6متری)

کانتینر 10 فوت با عرض 2.5 و طول 3 متر یک انبار مستقر و ثابت با مساحت 6 متر مربع می‌باشد. برای اجاره کانتینر 10فوت با ما در تماس باشید. 291 255 55 – 021 / 0288 071 – 0912

اجاره انبار کانتینر بیست فوت (انبار 15متری)

کانتینر 20 فوت با عرض 2.5 و طول 6 متر یک انبار مستقر و ثابت با مساحت 15 متر مربع می‌باشد. برای اجاره کانتینر 20فوت با ما در تماس باشید. 291 255 55 – 021 / 0288 071 – 0912